Doktorand vid Musikhögskolan i Piteå från hösten 1996.
Doktorsexamen vid Musikhögskolan i Piteå oktober 2002


A study of strategies among ear players in rock music.

Doktorsavhandling; Musikhögskolan i Piteå 2003.
Abstract and songs (in English)


Övriga publikationer:

Improvisation i jazz, blues och rock. I Mest om improvisation. Sju musikpedagogiska arbetstexter. Red. Sture Brändström. Musikhögskolan i Piteå: rapportserie 1996:1.
Kan man undervisa i att spela rockmusik? I Rockmusik och skola. Rapport från konferens 29-30 mars 1996 i Piteå. Red. Sture Brändström. Musikhögskolan i Piteå: rapportserie 1996:2.
Några idéer om gehörsmusik. Publicerad på Internet 1997: http://www.mh.luth.se/hemsidor/KG/kg_gehor/gehorsmetodik.html
Beatles harmoniska språk. En beskrivande undersökning av harmoniken i Beatles musik. Musikhögskolan i Piteå, rapportserie 1998:01
Tio nedslag i 1990-talets rockharmonik.
Musikhögskolan i Piteå, rapportserie 2000:01
The Harmonic Language of the Beatles. I STM Online nr 2:
http://musikforskning.se/stmonline/vol_2/KGJO/index.php?menu=3