LOGIK på Teater Trixter

Deus ex Machina är ett projekt om ”artificiell intelligens utifrån olika perspektiv”
som spelas av Teater Trixter i Göteborg (
www.trixter.se) 19 september – 30 oktober 2021.
”Logik” av KG Johansson ingår i projektet: en mikropjäs om en AI som ”vaknar upp” och
blir medveten. AI:n är en del av ett forskningsprojekt och används på ett sjukhus för att
kontinuerligt övervaka patienters blodtryck och andra värden, EEG, EKG och så vidare.
När den blir medveten fattar den plötsligt egna beslut om patienternas framtid.
AI:ns logik är oemotsäglig. Men den kan föras ännu längre …

<<< HEM