KGJ:s skiva "So?" spelades in under 1995-96, mest i studion på Musikhögskolan i Piteå men även i Stockholm och i Denver, Colorado.
Musiken är väldigt mycket blandad, med olika typer av både jazz och rock.
Låtarna hålls ihop av återkommande teman och riff, se kommentarer nedan.

På låt 1, 3, 6, och 8 deltar medlemmar ur gruppen Merrymakers. På låt 5 spelar och sjunger Leo Holmberg från Ramblin' Minds; vidare deltar vibrafonisten Arno Gullberg, blåsare från Norrbottensmusiken, stråkare från Musikhögskolan i Piteå, doktor Anders Nystedt och ca 20 personer till.

Här följer texterna till låtarna, samt korta kommentarer.
Till vissa av låtarna finns det en kort bit att lyssna på.
1. Something Wicked This Way Comes
2. When You're Gone
3. If You Have The Time
4. Strange Little House
5. "It Never Was The Same Again"
6. Sally Station Knows
7. Tell Me The Reason Why
8. Oh Cindy
9. 2 665 866 746 664
10. The Second Coming
11. Hongkong Blues
12. Hongkong '97
13. Salvatore Massaro
14. Dirty Mind
15. (To The Last Syllable Of) Recorded Time
16. Outer Limits
17. Jean Harlow
(18. Since You've Gone)

--- 1. Something Wicked This Way Comes - Klicka här för att lyssna!
skrevs sommaren 95, för plattan, "i tandem" med "Recorded Time", som har samma melodi men annan harmonik. Gitarriffet i den här låten ekar också i solot på "Recorded Time", och melodin i sticket spelas under gitarrsolot i "If You Have The Time".

VERS
When shall we three meet again ............          .(hela texten är citat ur "Macbeth")
In thunder, lightning, or in rain
Hover through the fog and filthy air?
(Through the fog and filthy air)

When the hurly-burly's done
When the battle's lost and won
That will be before the set of sun
(Be before the set of sun)

STICK
A deed without a name
I command your pains
One shall share the gains
She'll soon be back again

VERS
By the pricking of my thumbs
Something wicked this way comes
Let us show his eyes, and grieve his heart
(Show his eyes and grieve his heart)

Upp


--- 2. When You're Gone - Klicka här för att lyssna!
skriven för och inspelad av Joe's Combo hösten/julen -94, ommixad för den här skivan. Texten skrevs i vanen på vägen hem från Liverpool efter "Sgt. Pepper Live", vill jag minnas. 60-talsgruppen Zombies gjorde låtar i den här stilen. Riffet är ett eko av riffet i "Something Wicked." Den akustiska gitarren är dubbad med en annan nylonsträngad gitarr, med sträng 3-6 en oktav högre än vanligt, vilket ger effekten av en tolvsträngad nylonsträngad gitarr. (Det är då man frågar: "Och?")

VERS
When you're gone, you linger on
Like perfume in the air
Some words you said, the unmade bed
A strand of dark blond hair

When you're gone, I wait alone
In empty darkened rooms
Memories, souvenirs
Surround me in the gloom

STICK
Then you come here to stay
And the night turns to day
A streak of light on your thigh as you lie by my side

VERS
When you're gone, you linger on
Like a forgotten song
The thought of you, the things you do
Sustain me when you're gone

Upp


--- 3. If You Have The Time - Klicka här för att lyssna!
Skriven för Joe's Combo och skulle kanske, om det bandet hade spelat in den, ha blivit ännu mera Cream-liknande. Sångmelodin kommer igen i slutsolot i "Strange Little House"; i solot spelas stickmelodin från "Recorded" samt citat ur "Jean Harlow." I övrigt består solot helt och hållet av fraser från Claptons "Hideaway" och "Crossroads" samt Hendrix "All Along the Watchtower."

VERS
I remember the time, when you were on my mind
Sometimes it's a crime, to leave your love behind
Drinking vodka and lime, trying to unwind                                          (ur Simon & Garfunkels "Hazy Shade of Winter")
If you have the time, please help me ease my mind

There are things that are known, and things that are unknown .............(ett William Blake-citat; Aldous Huxley
In between there are doors, to show you what is shown                       sa samma sak på ett annat sätt)
There will gather no moss, upon a rolling stone
I won't find my peace, until the moss has grown

STICK
SOLO på VERS och STICK (med körer)

VERS
I remember the time, when I was lost in space
No particular night, and no particular day .............                              (det finns en Ray Bradbury-novell
Nothing left to do, and nothing left to say.............                               som heter No particular morning or evening)
If you have the time, please help me fade away

Upp


--- 4. Strange Little House - Klicka här för att lyssna!
Skriven för plattan. Texten handlar om kvarteren kring GIT i Hollywood, inte minst favoritbaren "The Powerhouse." Introsolot citerar "Something Wicked" och "Outer Limits." Solot efter sista sångversen citerar "If You Have the Time."

INTROSOLO (KGJ)

There's a strange little house,
near the Church of Scientology
There's a strange little house,
near the Church of Scientology
Though the neighborhood's bad,
it's a place that you'll see in your dreams

There's a wax museum,
right across the boulevard
There's a wax museum,
right across the boulevard
Keep your eyes to the ground,
you might see a lot of stars

SOLO (Leo Holmberg)

Now the Powerhouse,
it's just a walk up the street
Now the Powerhouse,
it's just a walk up the street
So if your blues is bad,
take a load off your feet

SLUTSOLO (KGJ, sen Leo/KGJ)

Upp


--- 5. "It Never Was The Same Again"
Denna lilla jingle är "skriven" för plattan; gitarrfiguren är förstås ett eko av gitarren i förra låten. Jag tror att jag först fick metaforen om slocknande ögon från Boris Vians "Dagarnas skum", för övrigt en fantastisk bok. Citatet på inläggsbladet ("Do not go gently into that good night...") är Dylan Thomas. Rösten är Thomas Tjärnquist.

Looking in her eyes, I realised that I was right;
I saw the dying of the light.
It never was the same again.

Upp


--- 6. Sally Station Knows - Klicka här för att lyssna!
Skriven för plattan. Sally Station var en tjej som jag kände i Los Angeles. Hon var inte alls som tjejen i texten. Trumpetmelodin i sista bryggan är refrängmelodin ur "Tell Me The Reason." Cellomelodin i bryggan innan citerar "Oh Cindy." I slutrefrängerna spelar stråket både "Something Wicked" och "Tell Me The Reason", samtidigt som trumpeten kommer in igen; inklusive sången går fyra melodier samtidigt.

VERS
Came by town in a rock and roll band
And she had me eating from her hand
In an hour
She showed me all the things to see
And took me to some friends to meet
And I owe her

BRYGGA
Cause she's got connections
And she knows the score

REF
Sally Station knows
Where the big ships go
She's a star without a name

VERS
When we'd left I tried to phone
But she never seemed to be at home
So I gave it up
Now I know the game they play
And I've heard those words they always say
So many times

BRYGGA
Cause they've got connections
And they know the score

REF
Sally Station knows
Where the big ships go
She's a star without a name

BRYGGA (instrumental)

REF
Sally Station knows
Where the big ships go
She's a star without a name
Sally Station knows
Where the big ships go
She will always know your name

Upp


--- 7. Tell Me The Reason Why - Klicka här för att lyssna!
Skriven för plattan. Riffet kom fort och lätt (det spelas f.ö. med nedstämd G-sträng), men det tog tid att få ihop helheten. Riffet i slutet av "Second Coming" är ett lån från versen i den här låten. Gitarrfiguren i sista refrängen är förstås från "Something Wicked", och solot har en viss skuld till solot i dB's "Black And White", fortfarande en av världens bästa poplåtar. Historien bakom texten är inte offentlig.

REF
Tell me the reason why
Why did you have to tell that story
Why did you have to lie
Tell me the reason why

VERS
I guess you never really knew the way it was for me
At first I didn't understand, but then I came to see
People that I thought were friends, would hardly meet my eyes
'Cos you were running all around, telling fucking lies

REF

VERS
Was it just a stupid joke or did you try to hurt
What did you think you could gain from diggin' in the dirt
Did you have to mention her when you knew she was mine
Now she's gone and I'm alone, I hope you're feeling fine

SOLO (8 takter vers)

REF

Upp


--- 8. Oh Cindy - Klicka här för att lyssna!
Skriven för Joe's Combo, inspelad i en annan version av dem. Innehåller inga som helst ekon eller citat. Jag har alltid gillat såna här små miniatyrer; tre verser och solo på en minut.

Oh Cindy let me be your friend Oh Cindy love me till the end
I'll be the one for you

Oh Cindy if I were your man I know that you would understand
I'd give my love to you

SOLO

Oh Cindy when you come to me
Oh Cindy I will make you see
Our love was meant to be

Upp


--- 9. 2 665 866 746 664 - Klicka här för att lyssna!
(spansk gitarr solo)
Harmoniken är identisk med "Recorded Time", dock i 3/4. Melodin liknar John Dowlands "As I Went To Walsingham", spelad upp och ner. Övergången från kyrkreverb till upp-i-ansiktet i slutet av den här lilla låten funkade inte så bra som jag hade hoppats. You can't always get what you want.

Upp


--- 10. The Second Coming - Klicka här för att lyssna!
Skriven för plattan, förstås med inspiration från Led Zeppelins "Black Dog." Riffet från den här låten citeras både i slutsolot i "Strange Little House" och i solot i "Outer Limits." Solot i den här låten är en helt regelrätt tvåstämmig fuga på melodin i "Jean Harlow", med trångföring och allt, spelad med sextondelstriolfeeling över ett komp där två rytmer med raka sextondelar slåss med varann. Det finns inga som helst baklängesmeddelanden i texten. Frågan om vad Mumbo Jumbo gjorde med den blonda nordiska flickan kommer ur Charles Finneys roman "The Circus of Dr. Lao".

VERS
You can't have black if there ain't no white
And darkness can't exist without light
Day is impossible without night
You don't know wrong if you can't tell right
And do you know
Where you will go
Where you will go

VERS
And we are here on a darkling plain ............           .(den här versen är citerad ur Matthew Arnolds "Dover Beach")
No certitude, peace or help for pain
Confused alarms of struggle and fight
Where ignorant armies clash by night
And do you know
Where you will go
Where you will go

SOLO

VERS Some revelation must be at hand .......          (den här versen är citerad ur W.B. Yeats "The Second Coming")
The second coming must be at hand
And what rough beast, its hour come at last
Slouches to Bethlehem to be born
And do you know
Where you will go
Where you will go

(Efter den här låten kommer skivknastret som markerar att vinyl-LP:ns A-sida
är slut, och sen kommer B-sidan med mer och mer
mystiska jazzlåtar. LP-knaster på CD har använts förr, t ex av Beck på
"Odelay".)

Upp


--- 11. Hongkong Blues - Klicka här för att lyssna!
(Hoagy Carmichael)
Intron är ur "Outer Limits"-solot. Basstämman ekar riffet i samma låt. Solot ekar "Hongkong -97". Om man lyssnar noga på kompet i "Hongkong Blues" kan man höra en gitarr som är dubbad med congas.  Jag tvivlar på att någon är intresserad av att de utgivna noterna på den här låten har censurerad text; rad 1: "very unfortunate Memphis man"; och rad 2 i sticket: "sweet loco man won't let me fly away". På sin egen originalinspelning sjöng dock Hoagy C. både om färgade män och opium.

VERS
It's the story of a very unfortunate colored man,
who got 'rested down in old Hong Kong
He got 20 years privilege taken away from him,
when he kicked upon old Buddha's gong
And now he's bobbin' the piano just to raise the price
Of a ticket to the land of the free
Well, he say his home in Frisco where they send the rice
But it's really in Tennessee
That's why he say:

REF
I need someone to love me
Need somebody to carry me home to San Francisco
And bury my body there
I need someone to lend me, fifty-dollar bill and then
I'll leave Hong Kong far behind me
For happiness once again

STICK
Won't someone believe, I've a yen to see that bay again
But when I try to leave, sweet opium won't let me fly away
I need someone to love me
Need somebody to carry me home to San Francisco
And bury my body there

Upp


--- 12. Hongkong '97 - Klicka här för att lyssna!
instrumental
Nog finns det viss King Crimson-inspiration i det här, särskilt när blåset smyger in. Den här låten är en abstrakt reggaeblues som (efter 4 takters intro) börjar på subdominanten. En annan igenkännlig förlaga till låten finns i Miles Davis "It Gets Better" från lp:n "Star People." Basstämman citerar basen i sticket på "HK Blues", melodin är solot i "Hongkong Blues", chorus 4 är "Since You've Gone Away", chorus 5 är "Outer Limits". Gitarr/bas/trummor är live, piano och blås pålägg. Jag tror inte att jag någonsin har improviserat så bra i en studio. Självklar singellåt, inte sant?

Upp


--- 13. Salvatore Massaro - Klicka här för att lyssna!
instrumental
Sticket kommer från sticket i "Recorded Time"-solot, sista A-delen ur "Jean Harlow"-solot.


--- 14. Dirty Mind
(Thomas Tjärnqvist)
piano solo


--- 15. (To The Last Syllable Of) Recorded Time - Klicka här för att lyssna!
instrumental
Skriven för plattan, "i tandem" med "Something Wicked". Titeln är ett citat ur "Macbeth", liksom hela texten i "Something Wicked." Det händer fortfarande då och då att jag citerar Macbeths monolog (akt 5, scen 5: "Tomorrow and tomorrow and tomorrow..."), ett säkert tecken på ymnigt alkoholintag. Solots andra B-del fick bli melodi i "Salvatore Massaro". För extrema kalenderbitare: Solochorus 2: AA är Pat Methenys solo ur "James", upp och ned, B är solot i B-delen på James baklänges.

Upp


--- 16. Outer Limits - Klicka här för att lyssna!
instrumental
Skriven av en slump våren -95 medan Basse försökte rädda min dator och TV-serien med samma namn gick. Melodin spelas även i "HK-97", i solot i "Strange...", och en fras ur solot är riff i "Second Coming", riffet ekas i "HK Blues"-kompgitarren (och basen), melodin ekar i "Since you've gone"-solot. Minsann.


--- 17. Jean Harlow - Klicka här för att lyssna!
instrumental
Skriven för plattan. Melodin i A-delen utgör solo i "Second Coming". Andra A-delen i solot fick senare bli melodi (sista A-delen) i "Salvatore Massaro".

Upp


--- (18. Since You've Gone) - Klicka här för att lyssna!
Låten kom till en kväll när Jennifer och jag hade kollat på Jimmy Nails video "Crocodile Shoes". Låten ligger dold längst bak i numera vanlig ordning. Refrängmelodin spelas i solot i "HK-97"; i solot i "Since You've Gone" ekar även "Outer Limits" och nåt mer som jag har glömt.

VERS
I was a trucking cowboy in the lowlands
I used my head to make my daily bread
But all it took was one look in your brown eye
And then you told me that your name was Fred

REF
Since you've gone away, nothing I can say
I'm alone again, with my right hand
No I'm not okay, lonely I must stray
Since you went away, with my best friend

VERS
Your tongue would always tell me that you loved me
You used to take me all around the world
But now you're gone and all I've got's the memories
And a virus that's a bad four-letter word

SOLO
REF
SLUTREF
I'm alone and blue, all because of you
Don't know what to do, where to bend
Love's a dirty game, full of sweat and shame
But I still wish you came back in the end

(Snacket efter låten är en alldeles äkta upptagning av hur Basse, Arno, Gert Palmcrantz och jag i tur och ordning gör bort oss vid inspelningen av "Jean Harlow." Tagningen av "Jean Harlow" som finns på skivan är den som gjordes omedelbart efter det här snacket. Det är nyttigt att skratta.)

Upp