Socialhögskolans grundkurs (förvaltningslinjen i Umeå, 1972).
Gitarrpedagogisk examen, Framnäs Folkhögskola (1977).
Lärare vid Musikhögskolan i Piteå från 1978.
Musician's Institute (Guitar Institute of Technology), Los Angeles (1982).
Allmän forskningsmetodik 20 p, 1985-86.
Pedagogikstudier vid Umeå universitet 60 p, 1987-88.
Stipendium för "förnämliga insatser inom grundutbildningen", Högskolan i Luleå 1987.
Invald i "Levande pedagogers sällskap".
Initiativtagare till och fram till 1996 ledare för jazz- och rockprogrammet ("afrolinjen") vid Musikhögskolan i Piteå.
Initiativtagare till och ledare för projektet "Sgt. Pepper Live!" vid Musikhögskolan i Piteå 1994-95 (tillsammans med Micke Långs och David Myhr).
Initiativtagare till och ledare för projektet "Triangel" vid Musikhögskolan i Piteå 200x (tillsammans med Hans Hjortek och Micke Långs).
Doktorand vid Musikhögskolan i Piteå från hösten 1996.
Doktorsexamen vid Musikhögskolan i Piteå oktober 2002
Projektledare för Boomtown Music i Borlänge fr.o.m. 2003
Frilansande skrivare från hösten 2006